17,7 prosent av sykepleierne ønsker å forlate helsetjenesten

Lill Sverresdatter Larsen

– At 15.000 ønsker å slutte i jobben er et massivt tall. Det kommer i tillegg til Navs bedriftsundersøkelse, som viser at 5600 sykepleiere mangler til stillinger per i dag, og over 2000 helsefagarbeidere. Det fører til store problemer rundt pasientsikkerheten i tjenesten når så mange ønsker seg helt ut av yrket, og det er et nasjonalt problem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Dagsavisen.

Hovedgrunn til å slutte
Belastning og lønn er hovedgrunnen til at sykepleierne vil slutte i helsetjenesten.

Over en av fire sykepleiere (26,2 prosent) mellom 30-39 år ønsker å forlate helsetjenesten, i aldersgruppen 20-29 år er tilsvarende tall 22,3 prosent.

– Vi skal støtte og hjelpe forsvaret ved krise og krig, derfor må politikerne ta grep i vår sektor, og det enkleste for dem er å gjøre noe med lønnen, sier Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Vil anbefale utdanning og yrket

Selv om det er 17,7 prosent som vil forlate yrket vil over 70 prosent av medlemmene både anbefale både yrket og utdanningen til andre.

«Et svært interessant studium med mange muligheter til videreutdanninger» skriver et medlem, et annet skriver «Hvis det gir deg mening i hverdagen å være der for andre mennesker tror jeg ikke det finnes et bedre yrke for deg enn sykepleier».

Populære videreutdanninger

Det er mange sykepleiere som ønsker videreutdanning. De mest populære videreutdanningene er ledelse, helsesykepleie og utdanning inn psykisk helse og rus.

Viderutdanning
Ledelse, helsesykepleie og psykisk helse og rus er de mest populære videreutdanningene.