A2-forhandlingene utsatt

Anne Kari Bratten, Spekter og Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund.

Lill Sverresdatter Larsen (NSF og Unio) ble i dag enige med Anne-Kari Bratten om å utsette A2-forhandlingene til 30. mai.