Allmensykepleierkonferansen 4.–5. november

Allmennsykepleierjonferansen (AKS) 4.-5. november

Velkommen til vinterens store AKS-eventyr 4. og 5. november 2024!

Det vil bli  faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. Det blir innlegg fra fagpersoner, politisk valgte og myndigheter.

Program og påmelding kommer. Deltagelse og påmelding er åpent for alle. Vi håper å se deg der!