– Bærekraft handler om å løse oppdraget og ta vare på folkene

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen ønsker de nordiske deltakerne velkommen til 20-årsjubileet for intensivsykepleiernes forskningsgruppe, Nofi.

Sverresdatter Larsen åpnet foreningens 20-årsjubileum, som var lagt til Drammen. Hva er bærekraft i intensivsykepleie, var temaet sykepleiere fra hele Norden kom for å diskutere.

Lill Sverresdatter Larsen
Bærekraft handler om å løse oppdraget og ta vare på folkene, sa Lill Sverresdatter Larsen.

– Bruk av engangsutstyr i plast er viktig i diskusjonen om bærekraft, sa Sverresdatter Larsen, – men vi må også løfte blikket når vi vurderer hva som er bærekraftig, og se på dette i et større perspektiv.

– Alt henger sammen med alt. Bærekraft handler om å løse oppdraget og ta vare på folkene, sa hun og viste blant annet til polykriser, som beskriver komplekse situasjoner av kriser som skjer samtidig.

– Det kan være pandemi samtidig med cyberangrep, krig, flyktningstrømmer og miljøutfordringer. Dette krever omfattende og kompleks håndtering.

Ranveig Lind
Ranveig Lind i Nofi åpnet 20-årsjubileet og ønsket NSF-lederen velkommen.

– Derfor er det dere gjør med deling av metoder, forskning og erfaringer, det riktige i forhold til bærekraft, sa hun til de deltakerne av jubileet.

– Bærekraft handler også om å ha den kunnskapen som trengs til å løse oppdraget og ta vare på folkene. Vi må øke kunnskapen, også i helsetjenestene, sa Sverresdatter Larsen og fortsatte:

– Alle er enige om at i en global verden, hvor kompleksitet øker og kriser truer, så er løsningen mer kunnskap, mindre polarisering og mer samhandling – dersom vi skal nå bærekraftsmålene.