Debatterte framtidens helsetjeneste med helseministeren

Debatten ble arrangert digitalt, og helseminister Bent Høie og Sverresdatter Larsen debatterte rundt temaene samhandling, innovasjon og beredskap, sammen med Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og legepresident Marit Hermansen.

Debatten ble arrangert digitalt, og du kan se den her.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Sverresdatter Larsen, sa blant annet at kompetansen i kommunene vil være en viktig premiss for framtidens helsetjeneste. – Høie har jo fått på plass AKS – avansert klinisk sykepleie – med spesialistgodkjenning. Dette vil være viktig for at kommunene skal levere gode helsetjenester til befolkningen, sa Larsen (spol fram til 19.40 i sendingen).
Ellers var Sverresdatter Larsen opptatt av bemanningsnorm (31 minutter ut i sendingen).

– Vi snakker om bemanningsnorm i barnevernet, i skolen og om å øke grunnbemanningen i politiet, men når det kommer til helsevesenet, så blir det for dyrt. Nå er det på tide å snakke om bemanningsnorm også i helsevesenet, sa forbundslederen for sykepleierne.
Helt til slutt etterlyste Sverresdatter Larsen reelle handlinger. – Sykepleierne ønsker en tilstrekkelig bemanning, hele og faste stillinger og en lønn til å leve av, sa hun.