EHiN 2021: To steg fram

EHiN 2021

Det var etter helseminister Ingvild Kjerkol sitt innlegg på åpningen av EHiN 2021 at forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen utfordret ministeren. Hun lurte på hvordan regjeringen hadde tenkt å trappe opp gjennomføringstempoet på utrulling av de felles løsningene som nasjonale standardene og journalsystemer. De løsningene vi vet fungerer og trenger, men som nå går litt tregt å innføre.

- Her blir det behov for både litt push og litt pull på kommunene, og så går det framover, svarte ministeren.

- To steg fram, altså? repliserte Sverresdatter Larsen

-Ja, to steg fram, sa helseminister Kjerkol, som også mente at god dialog med Sykepleierforbundet er en viktig del av løsningen for framdrift.

Norges største e-helsekonferanse

EHiN står for "E-Helse i Norge", og er en konferanse som ble startet i 2014 i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å skape en møteplass for e-helse på tvers av offentlig og privat sektor.

EHiN er i dag Norges klart største e-helsekonferanse. Her møtes "alle" som er interessert i hvordan vi kan ta i bruk ny og eksisterende teknologi på en fornuftig måte innen helse. Deltakerne er fra IT-bransjen, fagfolk og ledere fra helsetjenesten, interesseorganisasjoner, fagforeninger, politikere og byråkrater.

EHiN har vokst frem fra ca 600 deltakere i 2014 til 1700 i 2019. For den heldigitaliserte EHiN 2020 registrerte 2300 personer seg. I år blir konferansen arrangert som en hybrid-konferansen, der både fysisk og heldigital deltakelse er mulig.

Norsk Sykepleierforbund er en av konferansen mange partnere, og som et medlemsgode har alle våre medlemmer fått et tilbud på epost om å delta gratis på EHiN digital.

Programmet er omfattende og variert. På programmet står det blant annet både velferdsteknologi, helselogistikk, kunstig intelligens, digital hjemmeoppfølging, digitaliserte behandlingstilbud, journalløsninger, sykepleiedokumentasjon, helseplattformen, innovasjon og innovative prosesser og erfaringer med omsorg med robot under pandemien.

NSF medvirker aktivt

NSFs faggruppe for E-helse
Faggruppen for E-helse sto på stand. Fra venstre: Christine Rygg (leder), Jannike H. Nyriedy, Anita L. Sævlid og Rune André S. Frustøl (foto: E-helse Vestland)

Norsk Sykepleierforbund medvirker inn i konferansen på mange måter. På forhånd har vi spilt inn forslag på temaer og foredragsholdere vi mener er interessante.

Vi er arrangerer to workshop om ICNP, et standardisert språk for dokumentasjon og forskning i sykepleie

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har vært veldig synlig. Hun deltok både i åpningen av konferansen, og senere i en ledersamtale der det ble diskutere fremgang i den digitale transformasjonen.

Onsdag skal spesialrådgiver Jan Vegard Pedersen i NSF delta i en panelsamtale om kommunenes arbeid på e-helseområdet. Digitalisering av helsevesenet er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene, og ikke minst effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Heldigvis er det mange nasjonale og lokale e-helsetiltak pågang. Utfordringen er at det  ikke er nok ressurser eller midler til å løse alt på en gang. 

På konferansen kunne de som deltok fysisk besøke standen til NSF faggruppe for E-helse, og slå av en prat med blant annet faggruppelederen Christine Rygg, eller andre i styret.

NSFs faggruppe for e-helse har som hovedmålsetting å ha IKT-kompetente sykepleiere som bidrar til at pasienten opplever tjenester som er helhetlige, tilgjengelige og av høy kvalitet.

Har du lyst å bli medlem av faggruppen for E-helse? Send SMS med kodeord EHELSE til 02409, eller gå inn på nettsiden til faggruppen.

Lill Sverresdatter Larsen og Ingvild Kjerkol
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på åpningen av EHiN 2021<br>(foto: Bente Christensen)