En hylles til sykepleierne i psykisk helse- og rusfeltet

Rockheim, Trondheim. Foto: Rockheim

Portrettet er av sykepleier Kari Helene Alstad, som i mange år har jobbet for rusavhengige i Trøndelag, og nærmere bestemt i Snåsa og på Steinkjer.

Dette er det fjerde bildet i serien «The Art of Nursing» hvor vi gjennom gatekunst hyller sykepleierne for den de er og hva de gjør; for pasienter, for pårørende, for kolleger, for arbeidsgivere, for samfunnet.

I Norge har vi i dag mange mennesker, unge som gamle, med ulike behov for sykepleie relatert til psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk. Norsk Sykepleierforbund (NSF) står for tidenes satsing på feltet i vårt nye prosjekt innen psykisk helse og rus. Gjennom prosjektet skal vi løfte sykepleierne til fordel for pasienter og pårørende.

Hver dag ser vi nemlig store utfordringer når mennesker med psykisk sykdom som allerede står i en vanskelig situasjon, har fysiske sykdommer. Dette krever mye av en sykepleier.

Med forskning og kunnskap som grunnmur, ønsker vi i NSF at sykepleiere skal kunne møte flere av disse utfordringene med trygghet. Vi ser etter lederen i sykepleien. At de tar utgangspunkt i sin kjennskap til pasientens behov og kan jobbe med trygghet.

Kari Helene har vært sykepleier siden 1973. Hun har jobbet på sykehuset i Levanger, på sykeheimen på Nesset i Levanger kommune, Snåsa sykeheim og i Steinkjer kommune.

Hun har også vært aktiv og hatt flere sentrale verv i Norsk Sykepleierforbund, blant annet som kretsleder ­– det som nå heter fylkesleder – i NSF Nord-Trøndelag. Hun har sittet i forbundsstyret, vært leder av faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus, og er blant dem som har deltatt på flest medlemsmøter i fylket.

I sitt arbeid med pasienter innen rus og psykiatri sier Kari Helene Alstad: – Vi trenger tid. Tilgjengelighet og relasjoner er metoden, og vi har ikke lov til å gi opp – det greier de selv.

– Tid er en faktor. Ikke New Public Management. Tid til å skape relasjoner er et middel for å lykkes i rehabilitering. Både psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk har en høy pris, investering i sykepleiere lønner seg.