En hyllest til sykepleiere innen psykisk helse og rus

Kari Hele Alstad og Anita Walstad

Kari Helene Alstad og Anita Walstad. Kunstner: Rodrigo Cortez

Bildet er det femte i NSF-prosjektet, The Art of Nursing, og avdukingen skjedde på Rockheim i Trondheim.

The Art of Nursing skal gjennom portretter av ulike sykepleiere over hele landet vise mangfoldet blant yrkesgruppen, og den ekspertisen de innehar – og er en hyllest til alle landets sykepleiere.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sa følgende under avdukinga.

– God praktisk sykepleie skal være faglig etisk fundert, og utøves som en kunstutøvelse med faglig skjønn og ettertanke.

Dette er hentet fra Florence Nightingales, Notes of nursing fra 1859. Prinsippet holder seg godt. Samtidig er det kanskje ikke for uinnvidde helt innlysende hva kunsten å utøve sykepleie er. Med 36 forskjellige faggrupper har mange kanskje nok med å forsøke å forstå eksakt hva sykepleie er.

– For meg eksisterer ikke ordet rusmisbrukere, men personer med rusproblemer, eller et vanskelig forhold til rusmidler, sa Kari Helene Alstad, da hun takket for nominasjonen og støtte fra NSF gjennom et langt medlemsliv. Hun takket også NSF som setter faget i front i rusfeltet, og hun manet også til et opprop mot politikerne om viktigheten av sykepleierfaget overfor personer med rusproblemer.

Kari Helene Alstad
Kari Helene Alstad

Gjennom gatekunstprosjektet The Art of Nursing ønsker vi i Norsk Sykepleierforbund å synliggjøre både mangfoldet i vårt arbeid og ikke minst kunstutøvelsen som ligger i arbeidet sykepleierne gjør; Hvordan evner, erfaring og vitenskap omformes til utøvelse av sykepleie i møtet med mennesker som trenger det.

Lill Sverresdatter Larsen fortsatte:

– Åtte sykepleiere som har stått ut – og stått fram i sitt virke – er valgt ut og portrettert. Deres historier, deres evner, deres mot og utholdenhet – er i dette prosjektet vist fram i et samspill mellom bilder, musikk og tekst. Vi vil at denne litt udefinerte dimensjonen av vår yrkesutøvelse skal bli litt enklere å få øye på – ikke minst fordi den gjør en så stor forskjell for enkeltmennesket.

Lill Sverresdatter Larsen
Lill Sverresdatter Larsen på Rockheim

«Det å forstå den syke – uten å være syk selv – det er kunsten.» Sier Florence Nightingale. Det samme sier dagens portretterte Kari Helene Alstad. Gjennom et helt arbeidsliv i rusfeltet, som også har vart ut i pensjonsalder, har hun forstått den syke. I møtet med mennesket har hun sett hele den hun har møtt, basert på erfaring og kunnskap, innsikt og forståelse gjennom menneskemøtet har hun kunnet gi best mulig hjelp til akkurat deg.

Det er altså ikke snakk om noen bredspektret behandling. Som hun sier eksemplifiserer: Utgangspunktet med å få noen til å ønske seg tilbake til et bedre liv er ganske forskjellig for en som en gang faktisk har kjent på følelsen av lykke eller velbehag til en som siden fødselen i bunn og grunn ikke har hatt en god dag å se tilbake på. Sykepleieren må forstå akkurat deg.

Som Anita Walstad, som vi skal se også er en del av dette portrettet, ble forstått og sett av sin sykepleier.

Overbygningen for denne lanseringen er kreativitet. Utenfra kan kanskje «kreativitet i sykepleieryrket» slå an noen uheldige strenger. Jeg tenker at kreativiteten er noe vi har med oss hver dag som sykepleiere. John Cleese, komiker, skuespiller og akademiker sa når han skulle forsøke å definere kreativitet at «it is a state of mind».

Det er ikke snakk om å finne opp hjulet, eller være morsom eller lage et abstrakt kunstverk. Det er en sinnstilstand. Det er måten man er og tenker på. Som sykepleier handler det om hvordan du evner å knytte sammen kunnskapen, mulighetene teknologi eller vitenskap gir, erfaringene dine, kollegiale ressurser, samarbeidet mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene og mye mer – med brukerens historie, forventninger og behov. Kunsten oppstår når du som sykepleier knytter sammen disse nodene og med resultat: best mulig individuell pleie for pasienten. Da har sykepleie blitt utøvd som en kunstutøvelse med faglig skjønn og ettertanke.

Kari Helene Alstad har gjort dette. Tusen takk for ditt engasjement for både enkeltmennesket, faget og ikke minst for at sykepleiere skal kunne utøve sitt virke best mulig for flest mulig.

Rockheim, Trondheim. Foto: Rockheim
Rockheim, Trondheim. Foto: Rockheim

De positive ringvirkningene av ditt arbeid er vanskelige å overvurdere. Når vi entrer framtiden ønsker vi å ha sånne som deg med oss på veien. Sykepleiere som i møtet med oss åpner døra inn til et sted hvor vi heles, hvor vi står trygt i møte med det som måtte komme, og hvor vi selv kan skape nye ringvirkninger.

Takk også til kunstneren Rodrigo Cortez Takk til Piece by Piece for samarbeidet om prosjektet The art of Nursing, til NSFs faggruppe SPoR Psykisk helse og Rus og ikke minst til Rockheim for at vi får være her. Et sted som favner den kreative kraften i oss. Som gjennom å la oss få være her viser at kreativiteten og kunsten er ikke for kunstnerne alene. Den er for alle og den kan brukes uavhengig av fag.