Enighet i Helseplattformen

Lill hos Riksmekleren

– Det var viktig for oss å få på plass en grunnleggende regulering av arbeidstiden, sier Lill Sverresdatter Larsen etter at det i natt ble enighet mellom Spekter og Unio/SAN.

– Det er likevel slik at de lokale parter må jobbe videre frem mot neste oppgjør for å få på plass noen flere permanente ordninger, men etter denne meklingen er utgangspunktet et helt annet enn før vi gikk inn i denne dagen.

Riksmekleren måtte altså på banen for å løse floken. Arbeidstakersiden sto samlet bak kravet om mer ordnede arbeidstidsavtaler. – Dette handlet om grunnleggende vern for våre medlemmer som jobber hardt for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra høsten 2021, sier Lill Sverresdatter Larsen.