Er valgflesk godt eller helt uspiselig?

Lill Sverresdatter Larsen i debatt med Bent Høie i 2020.

Lill Sverresdatter Larsen i en debatt med helseminister Bent Høie i 2020. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Er valgflesket egentlig noe å trakte etter, eller er det kun «best før», men slett ikke «også god etter» 13. september? Det vil jo gjenstå å se, men uten at vi er lovet flesk så er det helt sikkert at vi aldri vil få det heller. Sjansen for å bli invitert til et godt måltid øker betraktelig dersom du har blitt lovet en invitasjon først. På vegne alle landets pasienter, pårørende og sykepleiere – ja hele helsetjenesten – vil vi gjerne se at vi får både flesk og duppe.

Nå som det er valgkamp er det en helt unik mulighet for oss sykepleiere til å få politikerne til å lytte. Og til å love oss noe. De er rett og slett usedvanlig innstilt på både å lytte og til å love.

Høyre og helseminister Bent Høie lyttet til oss, og lovet at de ville ta et krafttak for å for å øke andelen heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Dette har flere partier på venstresiden også gitt tydelige lovnader om, så nå har vi tro på at det vil kunne komme til en bred, tverrpolitisk enighet. Det er bra, for dette haster.
Det som er særlig fint med Høyres heltids-lovnader, er at de har tatt med våre innspill om at deltidsproblemet må sees i sammenheng med oppgavedeling, bemanningsnorm, vikarbruk og turnus.

Et annet godt eksempel er når vi lykkes med å få partier til å bli SÅ enige med oss at de til og med bruker våre ord og vår argumentasjon. Det gjør FRP når de i vår fremmet «helseløftet», men også SV, som i egen valgkamp-film bruker ordene «Belastningen må ned. Lønna må opp» om løsningen på sykepleiermangelen. Det betyr jo ikke at vi tror det kommer til å skje med det samme om FRP eller SV kommer i regjering. Sannsynligheten øker likevel for at et parti kan komme til å fremlegge forslag som nettopp vil kunne bidra til at belastningen går ned og lønna går opp. Forslag til stortinget er et viktig steg på veien for å kunne få til stortingsflertall for tiltak som vil kunne hjelpe på sykepleiermangelen. Lønna må opp og belastningen må ned – og begge deler er også et politisk ansvar.

Sykepleieres stemmer er verdifulle av flere grunner. Vi forvalter et offentlig tjenesteområde som samfunnet er helt avhengige av. I tillegg er vi mange.

Om alle sykepleiere hadde stemt på et eget parti, så hadde det partiet kommet over sperregrensen og kunne vekslet inn stemmene våre med stortingsmakt. Nå stiller vi ikke med et eget parti. Det er heller ikke sannsynlig at alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund kommer til å stemme på samme parti. Ikke er det et mål heller.

NSF er partipolitisk nøytrale, og vi ville aldri anbefalt våre medlemmer å stemme på et bestemte parti. Det mener vi hver og en er i stand til å vurdere selv.

At vi ikke har bundet opp til noe bestemt parti betyr ikke at NSF er upolitiske. Tvert imot. At vi er partipolitisk nøytrale betyr at vi har den fordelen at vi kan snakke med og samarbeide med alle partiene.

Hver eneste dag, året rundt jobber vi for å fremme saker som vi mener er viktige. Vi jobber aktivt for å få partiene og maktapparatet til å forstå den virkeligheten som vi ser i ulike deler av helsetjenestene. For å påvirke dem til å se de utfordringene vi ser, og vi har som mål å påvirke til at de tiltak og løsninger vi foreslår også blir adoptert av politikerne og omsatt til handling.

I de sakene vi fremmer, fremmer vi pasientene våre. For gode og trygge helse og omsorgstjenester til befolkningen. Pandemien har kun gitt oss en smakebit på hvor avhengig hele samfunnet er av oss.

I kampanjen «Nasjonens anatomi» som NSF kjører akkurat nå har vi utfordret alle stortingspartiene til å svare på to spørsmål om sykepleiermangelen. På kort sikt: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere? Og på lang sikt: Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Alle stortingspartiene har svart oss.

Noen av svarene var ganske gode, andre dårligere. Noen var konkrete, andre mer ulne. Jeg kommer til å studere svarene deres nøye før jeg plukker ut min stemmeseddel. Og så lover jeg at vi kommer til å huske hva partiene har lovet oss, og kommer til å bruke hver anledning til å minne dem på det. Det håper jeg dere også gjør. Det flesket vi er lovet vil vi ha!

Jeg vil oppfordre deg til:

Kollapser helsevesenet kollapser alt.