Erna Solberg må rydde opp

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Regjeringen og Erna Solberg har et hovedansvar for å gjenopprette tilliten til den norske modellen og praktiseringen av frontfaget, mener Lill Sverresdatter Larsen.

– Tallene viser er at praktiseringen av frontfaget ikke fungerer for våre grupper. Den norske modellen hviler på trepartssamarbeidet. Nå krever vi at statsministeren kommer på banen for å rydde opp, sier Larsen.


1,7 prosent som ble anslått som lønnen i industrien i 2020 ble noe langt mer enn styringssignaler for helseforetak og kommuner. Det ble et diktat. Dermed har arbeidsgiverne vi har møtt i forhandlinger ikke hatt den muligheten de har trengt til å sikre bemanningen gjennom konkurransedyktige lønnsoppgjør for sine virksomheter.


– Så viser det seg at denne fasiten som var så førende for oppgjøret var feil. Grundig feil. Våre medlemmer opplever det uforståelig i lys av de belastningene de har stått i det siste året. Hvis det er noe pandemien har vist oss så er det at hele samfunnet er avhengig av å beholde bemanning og kompetanse i helsesektoren. Regjeringen og Erna Solberg har derfor et hovedansvar for å gjenopprette tilliten til den norske modellen og praktiseringen av frontfaget.


Lill Sverresdatter Larsen peker på at i tillegg til å gi arbeidsgiverne i offentlig sektor det samme handlingsrommet som andre arbeidsgivere, så kan Regjeringen gjennom øremerkede midler sørge for et beholde- mobilisere- og rekrutteringstillegg - øremerket de gruppene som tjenesten er helt avhengige av.


Det er en nøkkeloppgave for Regjering og Storting å sørge for at vi beholder, mobiliserer og rekruttere sykepleiere, helsesykepleiere og annen spesialkompetanse til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt sikrer nok spesialsykepleiere til å sikre intensivkapasiteten ved sykehusene og sikre god og trygg behandling når sykehusene nå snart skal ta igjen det store etterslepet, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.