Et internasjonalt perspektiv er nødvendig for sykepleiere

Forbundsstyret hos ICN sommeren 2022

Forbundsstyret på besøk hos ICN. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen står sammen med ICNs direktør Howard Catton.

Møtene ble preget av en felles oppfatning av hvor avgjørende det er at Norge og andre land investerer i nødvendig sykepleierkompetanse i årene som kommer.

ILO (International Labour Organization) er FNs organ for arbeidslivsspørsmål og har representasjon både fra myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere i sine 187 medlemsland. Her ble blant annet Norges bruk av tvungen lønnsnemnd tema. Norske myndigheter har tidligere fått kritikk fra ILO for sin bruk av tvungen lønnsnemnd.


I WHO (World Health Organization) møtte forbundsstyret blant andre Elizabeth Iro, CNO (Chief Nursing Officer) i Verdens Helseorganisasjon, Jim Campbell (sjef for arbeidslivsavdelingen WHO) og Carey Mc Carthy (PhD i sykepleie). Samtidig som mange andre land har større utfordringer enn Norge, ble det vektlagt at våre utfordringer speiles globalt. Det forventes at Norge skikker sitt bo godt med sine forutsetninger, og tar et ansvar for å sikre nok sykepleiere i eget land. Samtidig som oppgavedeling er noe flere land ser som en del av løsningen på utfordringene med verdens mangel på sykepleiere, kan det uansett ikke erstatte behovet for satsing på sykepleierkompetanse og mer spesialisert sykepleierkompetanse.

– Det internasjonale perspektivet er viktig også for oss. Felles for de vi har møtt, også de som ikke er sykepleiere, er at de snakker om helt nødvendige investeringer i sykepleiere. Det er nødvendig å investere i sykepleiere også i Norge for beredskap, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenester og for at vi skal kunne oppfylle bærekraftsmålene, sier Lill Sverresdatter Larsen etter møtene.


Forbundsstyret fikk også besøke ICN (International Council of Nurses) sitt hovedkontor i Geneve med CEO Howard Catton som hovedvert. Der fikk NSF-delegasjonen også møte flere ulike avdelinger og ressurspersoner ved hovedkontoret. Danny Bertossa fra PSI (Public Service Union) holdt innlegg om viktigheten av skatteinngang og å hindre skatteflukt og skatteunndragelser for å sikre trygge og gode velferdstjenester i alle land.


Hos Norges faste delegasjon i Geneve fikk styret møte ambassadør Tine Mørch Smith og helseråd Cathrine Dammen. Møtet tydeliggjorde sammen med besøket i WHO behovet for en formell rolle som sjefssykepleier også i Norge, ikke bare i navnet, men med strukturer som muliggjør implementering av felles forbedringer i sykepleietjenesten.