Feirer nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og nestleder Silje Naustvik feirer ny sjefsykepleier og ny sjefjordmor

–Det er en anerkjennelse av sykepleierfaget og sykepleiere og jordmødres sentrale rolle i helsetjenestene. Dette vil få stor betydning for pasientene, gjennom å utvikle helsetjenestene i tråd med pasientenes og befolkningens behov.  Sykepleiere og jordmødre er kvalitetsbærere i helsetjenestene. Mangelen på denne livsnødvendige kompetansen er dramatisk. Disse embetene vil legge til rette for en tydelig nasjonal helseledelse som kan sikre at behovet for nok og riktig helsepersonell møtes, mener forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Vil skape mange ringer i vannet

Høie sa da han la frem forslaget at han mener dette vil påvirke den faglige utviklingen av de nasjonale helse- og omsorgstjenestene. Helseministeren har sett at rollen kan bety mye både nasjonalt og internasjonalt i flere av våre samarbeidsland.

Forbundslederen i NSF er helt enig.

–Embetene kan styrke internasjonalt samarbeid, beredskap, kompetansebygging, forskning og utvikling av helsetjenestene – og få stor betydning for utviklingen av helhetlig og god sykepleie på tvers av sykehus og kommuner, uttaler Sverresdatter Larsen i dag.

En nasjonal sjefsykepleier anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å møte dagens og fremtidige helseutfordringer.

Les mer om forslaget: