Felles utfordringer i nord

Lill Sverresdatter Larsen i Tromsø mars 2023

Lill Sverresdatter Larsen er president i Sykepleierens Samarbeid i Norden (SSN) og leder av Norsk Sykepleierforbund. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.

Sverresdatter Larsen har de siste dagene vært vertskap for Sykepleierens Samarbeid i Norden (SSN). SSN ble stiftet i 1920, og Sverresdatter Larsen ble valgt til organisasjonens president høsten 2022. I forbindelse med styremøtet i SSN ble også miniseminaret The Arctic Challenge avholdt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Nordiske lederen av SSN
Lederne for de nordiske sykepleierorganisasjonene. F.v. Guðbjörg Pálsdóttir, Sineva Ribeiro, Òluva Gong, Lill Sverresdatter Larsen, Anne Pauna og Grete Christensen. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.

Seminaret tok opp fellesnordiske tema som forsvar, urbefolkning og digital utdanning og pasientbehandling.

- Vi har i dag sett eksempler på digital pasientbehandling og digital undervisning. Muligheten for å ha digital undervisning er viktig for å utdanne nok folk og få disse til å bli i distriktene, sier Sverresdatter Larsen.

Astrid Buvik
Astrid Buvik, overlege ortopedi ved ortopedisk avdeling UNN Tromsø. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.

- Den digital pasientbehandling som Astrid Buvik gav oss eksempler på viser at vi har løsninger som gir like høy kvalitet, sikkerhet og pasienttilfredstillelse som ved stedlig behandling. Dette er eksempler på noe vi må gjøre mer av her i nord, men det kan også brukes i resten av landet, fortsetter hun.

Forsvar og beredskap var et viktig tema på seminaret, og oberstløytnant Bent Salberg stilte spørsmålet om Norge er klar for eventuell krise, krig og konflikt. Hans korte svar var nei, men se til Finland for læring og retning.

Oberstløytnant Bent Salberg
Oberstløytnant Bent Salberg. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.

- Forsvaret kan ikke forsvare landet uten at vi har en infrastruktur og helsetjeneste som er på plass. Vi må ha politiske beslutninger som ser totalberedskap og totalforsvaret i sammenheng, her henger sivile helsetjenester og Forsvaret tatt sammen med tanke på krise, krig og konflikt, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Audun Rikardsen
Fotograf, og professor ved UiT Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen holdt et innlegg på seminaret om fordelene og de gode mulighetene ved å bo i distriktene. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.