Flere voksne vil bli sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen

Koronapandemien er trolig en av grunnene til at flere eldre ønsker å bli sykepleiere.

– Koronapandemien har gjort folk oppmerksomme på sykepleiernes avgjørende betydning for pasienter og befolkningen, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Den totale økningen til høyere utdanning i år er størst i aldersgruppen 30-44 år, noe forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), mener skyldes pandemien.

– Vi ser nok fortsatt en koronaeffekt i årets opptak slik vi gjorde i fjor. Det er ganske gjenkjennelig at folk søker seg til utdanning når arbeidsmarkedet er noe svakere enn normalt, sier Asheim i en pressemelding.

Vi ser en nedgang i antallet som har søkt seg til sykepleierutdanningen på 4,5 prosent, samtidig er det en økning på 5,9 prosent som er tilbudt studieplass – 8108 søkere har fått tilbud om plass på sykepleierutdanningen, mot 7658 i fjor.

– Det er positivt at så mange har kommet inn på sykepleierutdanningen – det vil være stort behov for flere sykepleiere i årene fremover. Det er et yrke hvor du får jobb hvor som helst i Norge, men også internasjonalt. Å være sykepleiere er både spennende og tøft, med uendelig mange muligheter, sier Sverresdatter Larsen.

– Økt tilgang på søkere må likevel ikke bety lavere kvalitet på utdanningen. Praksisstudier er allerede et område som er presset – dette krever nye løsninger. I dag er sykepleierutdanningen underfinansiert. Med et så stort antall studenter må finansieringen styrkes, hvis ikke går kvaliteten ned og frafallet fra utdanningen kan øke, mener Sverresdatter Larsen.

Økt tilbud om studieplass må heller ikke medføre at arbeidsgivere og politikere mister av synet viktigheten av å beholde dem som er i arbeid. Det mangler 7000 sykepleiere. Arbeidspresset er for stort. En av fem slutter i starten av sin karriere, og halvparten av stillingene utlyses som deltidsstillinger.

At færre unge har søkt seg til utdanningen, kan også være en uheldig utvikling.

– Alt henger sammen med alt. For å rekruttere og beholde sykepleiere, også de yngre, må lønnen opp og arbeidsbelastningen ned, sier Sverresdatter Larsen.