Fortsatt størst mangel på sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen

- Sykepleiere og spesialsykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på i Norge, faktisk over 10 prosent av totalmangelen. Det går utover befolkingens helsesikkerhet og samfunnets helseberedskap, sier Lill Sverresdatter Larsen forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

NAVs Bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft. NAV estimerer en arbeidskraftmangel på 52 850 personer. Mangelen er størst innen helse- og sosialtjenester, her er mangelen estimert til 14 600.

- Over en tredel av mangelen innen helse- og sosialtjenesten er sykepleiere og spesialsykepleiere, sier Lill Sverresdatter Larsen.

NAVs bedriftsundersøkelse
Historisk utvikling av sykepleiermangelen fra 2015 til 2023.

Tallene for mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere er tilbake på samme høye nivå som før pandemien, og sett bort fra 2021 og 2022 så har aldri mangelen på sykepleiere hvert større.

- Det er flere tusen ubesatte sykepleier-, spesialsykepleier- og jordmorstillinger, samt at vår undersøkelse viser at Helse-Norge brukte over 2,4 milliarder på helsevikarer i 2022. Det betyr at Regjeringen må ta grep. Vi må sørge for at sykepleiere får bedre lønn og mindre belastning, sier Lill Sverresdatter Larsen.

SSBs rapport «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» viser at landet vil ha behov for over 100.000 sykepleierårsverk i 2040. Det er langt flere og en større økning enn helsefagarbeidere og leger.

Agenda
Behovet for pleie og omsorgstjenester er mer enn dobbelt så høyt i 2050 som i dag dersom vi fortsetter som nå Kilde: Kilde: Agenda Kaupang basert på demografi komponenten i statens inntektssystem og MMMM alternativet til SSB, juli 2022.

- SSBs framskrivinger er urovekkende, men dette er ikke bare en fremtidig utfordring den er her allerede nå. Dette går ut over pasientsikkerhet og beredskap. Skal vi løse disse fremtidige og nåværende utfordringene så må vi få noen av de rundt 17 000 sykepleieren som jobber andre steder enn i helsetjenesten tilbake til yrket. Skal vi klare dette må lønna opp og belastningen ned, sier Lill Sverresdatter Larsen.

- Det er også viktig å legge til at det trolig er mørketall der ute. Vi vet det er steder hvor det er sykepleiermangel, men det ikke er utlyst stillinger. Vi vet at arbeidsgivere gir opp å utlyse etter flere runder med utlysninger, uten kvalifiserte søkere. Samtidig vet vi at bruken av vikarbyråer går opp i sektoren og flere sykepleiere går til vikarbyråene, sier Lill Sverresdatter Larsen.