Framtidig drift av luftambulansetjenesten

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

I dag har ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten leverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Dette er en svært omfattende rapport som vi må gå grundig inn i før vi gir våre skriftlige innspill. Min umiddelbare reaksjon er at jeg er skeptisk til tilrådningen om å videreføre dagens modell. Det er likevel slik at med de forbedringene som foreslås, ikke minst hva gjelder ansattes arbeidsvilkår, så vil fremtidige operatørskifter trolig skje med langt mindre uro enn sist. Det er helt nødvendig. Vi har ikke råd til å skape så stor uro igjen, som ved operatørskifte til Babcock, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

- Det er for øvrig med tilfredshet vi registrerer at utvalget sier at det ville vært adgang til å stille vilkår om virksomhetsoverdragelse. De tilrås også å styrke LAT HF, noe vi støtter, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.