Fremtidens luftambulansetjeneste på agendaen

Fagsjef fagsjef Bente Lüdemann (t.v), helseminister Ingvild Kjerkol og spesialrådgiver Lars Petter Eriksen.

Fagsjef Bente Lüdemann (f.v), helseminister Ingvild Kjerkol og spesialrådgiver Lars Petter Eriksen.

I møte delte NSF erfaringer fra de siste årene og forbundets syn på fremtidige modeller.

– Statlig overtakelse er nødvendig
– Vi mener at staten selv bør drive luftambulansetjenesten, sa spesialrådgiver Lars Petter Eriksen til ministeren. Han presiserte at Norsk Sykepleierforbundet har landsmøtet i ryggen på dette.

Han minte Kjerkol om vinteren 2019/2020 der anbudsprosesser skapte mye uro og problemer:

– Vi kan ikke komme i en sånn situasjon igjen. Det handler om pasientsikkerhet.

Bakgrunnen for møtet er at Hurdalsplattformen har fastsatt at man skal forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.

I møte stilte Norsk Sykepleierforbund med fagsjef Bente Lüdemann, flysykepleier Kristina Nytun (på Teams) og spesialrådgiver Lars Petter Eriksen.