Hederspris til Inger Utne og landets kreftsykepleiere

Kreftforeningens hederspris - kreftsykepleiere, professor Inger Utne sammen med generalsekretær i Kreftforeningen og forbundsleder for Norsk Sykepleierforbund

Stolte prisvinnere sammen med Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Prisene ble delt ut på Sykehuset Østfold Kalnes, til stor overraskelse for Inger Utne og kreftsykepleier Therese Bjørnebekk som mottok prisen på vegne av landets kreftsykepleiere. De mottok prisen til stående applaus.

Vil hylle den helhetlige omsorgen

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, forteller at de gjennom årets hederspris ønsker å hylle den helhetlige omsorgen for kreftpasienter i alle faser av livet.

– Og når Inger Utne også får prisen, understreker vi betydningen som all veiledning, undervisning og forskning innen kreftsykepleie har for at helsetjenesten vår skal ha enda høyere faglig kvalitet i fremtiden, sier Ross.

Utne ble i 2021 Norges første professor i kreftsykepleie, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå.

– Flott anerkjennelse

Forbundsleder Lill Sverresdatter er tydelig stolt av prisvinnerne:

– Dette er en flott anerkjennelse av den viktige jobben kreftsykepleiere gjør hver dag, hele året – i kommuner og sykehus over hele landet. Den spesialkompetansen dere har bidrar enormt for pasient og pårørende. Gratulerer til Inger Utne, Therese Bjørnebekk og landets kreftsykepleiere.

Tanja Alme, leder for NSFs faggruppe for kreftsykepleiere stemmer i:

– Dette betyr enormt mye og er en anerkjennelse av vår spesialkompetanse som utgjør en forskjell. Dette vet jeg vil motivere kreftsykepleiere over hele landet.