Her er det nyvalgte Rådet for sykepleieetikk

Berit Liland

Berit Liland, nyvalgt leder for Rådet av sykepleieetikk. Foto: Jon-Fredrik Braadland-Konstali/NSF

Ny leder og en god blanding av gamle og nye rådsmedlemmer ble resultatet etter at landsmøtet hadde valgt Rådet for sykepleieetikk for de neste fire årene.

I en spennende valgvotering mellom to dyktige kandidater, ble Liland valgt med 104 mot 84 stemmer.

Berit Liland (58) er intensivsykepleier ved intensivavdelingen ved UNN Narvik. Hun har vært medlem av Rådet for sykepleieetikk i åtte år. Hun er opptatt av å formidle sykepleieetikk med en praktisk tilnærming.

– Jeg vet, etter to perioder som medlem, at det ligger en kraft i rådet for sykepleieetikk. Den kraften er den samlede kompetansen som medlemmene kommer inn i rådet med, sa Berit Liland i sin valgtale. Hun lovte å bruke denne kraften på en dynamisk måte, og inkludere hele organisasjonen.

I tillegg til Liland, ble det valgt åtte rådsmedlemmer. Disse er:

  • Audun Ivan Kalstad Mo (38), Viken. NY
  • Terje Årsvoll Olsen (64), Vestland.
  • Signe Marie Bandlien (49), Oslo. NY
  • Elin Sagbakken (62), Troms og Finnmark.
  • Sofie Lykke Herbro (32), Innlandet. NY
  • Kirsten Hilde Nordby Bergland (44), Agder. NY
  • May-Lis Nerhus Bakken (58), Rogaland.
  • Berit Støre Brinchmann (65), Nordland.
Rådet for sykepleieetikk
Fra venstre: Audun Mo, May-Lis Bakken, Berit Liland, Terje Årsvoll Olsen og Signe Marie Bandlien. Alle rådets medlemmer var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Jon-Fredrik Braadland-Konstali/NSF.