Høie med budsjettlekkasje

Bent Høie, Ann Karin Swang og Lill Sverresdatter Larsen

Helseminister Bent Høie, leder for Landsgruppen av Helsesykepleiere Ann Karin Swang og forbundsleder NSF Lill Sverresdatter Larsen

- Julaften og 17. mai og bursdag på en gang, utbryt Ann Karin Swang, leder for landsgruppen av Helsesykepleiere. Dette har vi og NSF jobbet med helt siden 2008.

Allerede i starten av helseministerduellen arrangert av Lovisenberg diakonale høgskole og Norsk Sykepleierforbund, kom helseminister Bent Høie (Høyre) med denne "gavepakken". Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til etablering av et kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten som en del av et eksiterende kompetansemiljø i statsbudsjett for 2022.

Høie peker på at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som har en særskilt posisjon med tanke på tidlig avdekking, forebygging, behandling og oppfølging fordi tjenesten i større grad enn andre helse- og omsorgstjenester kan være til stede der barn og unge er. Det er derfor viktig å ha et kompetansemiljø som reflekterer dette. Det vil samtidig være nødvendig at slikt miljø samarbeider tett med andre fag- og kompetansemiljø rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten må inneha kompetanse på psykisk helse, rus og voldsproblematikk.

- Dette vil kunne være et avgjørende bidrag til kompetanseheving, til å styrke tjenesten, og til utvikling av mer likeverdige helsetjenester til barn og unge, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Det er grunn til å tro at denne budsjettposten vil bli stående også om det blir regjeringsskifte. På direkte spørsmål fra debattleder Aslak Bonde svarte Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol at hun mente dette både var en viktig og helt riktig prioritering. Hun lovte at denne posten ville ikke Arbeiderpartiet rikke på dersom de kom til makten.