Høring i helse- og sosialkomiteen på Stortinget

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Bildet ble tatt i høring i arbeids- og sosialkomiteen 26. oktober. Foto: Fredrik Braadland-Konstali

Hver deltager får tre korte minutter på å legge frem sine innspill. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen poengterte at det mangler virkemidler i statsbudsjettet for å beholde og rekruttere livsviktig kompetanse, mens fastlegene, som står i en lignende situasjon som sykepleiere, har blitt gitt økonomiske tiltak.

–Belastningen er for høy og lønna for lav til å akseptere belastningen, risikoen og ansvaret. Finansiering og finansielle virkemidler må på plass for å sikre kommuner og sykehus kvalifisert helsepersonell, sa forbundsleder Sverresdatter Larsen.

Hun la i tillegg frem forslag for å utdanne flere allmennsykepleiere (AKS), og til at kommunene oppretter stillinger der AKS-kompetanse kommer til sin rett. Der kan de også være en del av redningen for fastlegeordningen.

Norsk Sykepleierforbund har også sendt helse- og sosialkomiteen et mer omfattende skriftlig innspill, der vi vektlegger:

  • Å gi kommuner og sykehus bedre økonomi
  • Fylle den foreslåtte rekrutteringsplanen med konkrete tiltak for å møte den voksende mangelen på sykepleiere
  • Sikre at midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste faktisk blir brukt til formålet i kommunene
  • Allerede nå starte arbeidet med helsepersonellkommisjonen som ble varslet i den nye regjeringserklæringen

NSF i flere høringer

NSF deltar i flere høringer i ulike komiteer på Stortinget forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for neste år.

Neste uke er det høringer i utdannings- og forskningskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen og familie- og kulturkomiteen.

Høringene er offentlige og kan følges på nett-tv på stortinget.no.