Hvorfor skal helsesykepleiere ta master?

Høsten 2017 ble det første kullet tatt opp til det nye masterprogrammet i helsesøsterfag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Nå, etter tre år med deltidsstudier, blir de uteksaminert og kan feire graden master i helsesykepleie.

Det er ikke lett å overbevise helsemyndighetene om at dette er viktig, ikke bare for de av helsesykepleierne som nå får mastergrad, men først og fremst for barn, unge og deres familier.

Mastergraden skal ikke bare sørge for flinke helsesykepleiere til helsestasjoner og skoler. Den skal også sikre mer forskning på helsen til barn og unge, og sikre at det er forskningsbasert kunnskap som brukes i utøvelsen av tjenesten. Det mener vi gjøres best av de som faktisk jobber i denne tjenesten.

Samfunnet endrer seg raskt, og med det også utfordringene i samfunnet. Da er det viktig at helsesykepleiere som er nær brukeren kan lede kunnskapsbasert utviklingsarbeid i praksis og utvikle egen tjeneste videre.

Det er som kjent stor mangel på helsesykepleiere i Norge. Nettopp derfor er dette også et eksempel til etterfølgelse. Her er det tatt initiativ til et desentralisert utdanningsløp innenfor helsesykepleie i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og regionene. Flere av de nyutdannede helsesykepleierne fikk opptak til studiet gjennom dette samarbeidet. Disse bidrar nå til å styrke tilbudet til barn, unge og familier ute i distriktene med kompetanse og innsats i forebyggende og helsefremmende arbeid. Kunnskapen og kompetansen de har tilegnet seg vil utgjøre en forskjell i livet til mange mennesker. La oss håpe at kommunene vet å verdsette den tilleggskompetansen disse helsesykepleierne har tilegnet seg.

Les mer om studentene som nå er uteksaminert fra Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger på hjemmesidene til Universitetet i Stavanger.