Innstilling til sentral nominasjonskomite

Landsmøte 2019 - Foto: Jon-Fredrik Braadland-Konstali

Sentral nominasjonskomite består av leder, 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Det var kommet inn én kandidat til ledervervet og 15 kandidater til vervene som medlemmer og varamedlemmer.

Gjennom villighetserklæringer og nominasjoner har fylkeslederne gjort seg kjent med alle kandidatene. Innstillingen er gjort på bakgrunn av NSFs vedtekter og sentrale valgreglement.
Her er fylkesledernes enstemmige innstilling til de 13 vervene i sentral nominasjonskomite:

Leder: Rita Heidi Standal

Medlemmer:
• Anita Hellevik Magerholm
• Ellen Inga Hætta Norvang
• Frank Eide
• Svein Erik Urstrømmen
• Therese Jenssen Finjarn
• Unni Kiøsterud Tufte

Varamedlemmer:

  1. vara: Anne Berit Lund
  2. vara: Mette Øfstegaard
  3. vara: Solveig Fosse
  4. vara: Frida Canestedt
  5. vara: Lena Knutsen
  6. vara: Cathrine Merete Lier Kaarikstad