Investeringsløft i teknologi

Lill Sverresdatter Larsen med fler

Blant deltageren på KLP Kommunekonferansen 2021. Fra venstre: Forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord, styreleder i KS Bjørn Arild Gram, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Roar Grønstad / KLP

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen deltok i dag på «KLP Kommunekonferansen 2021». Team for dagen var «Hvordan blir kommune-Norge det stjernelaget vi trenger?».

Blant deltageren på konferansen var kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. De fire ble utfordret på hva som var suksessfaktorene for at Norge fortsatt i 2040 hadde gode tjenester i kommune-Norge. Dette ble gjort ved at de fire fra et 2040-perspektov så tilbake på hva som hadde være avgjørende for landets utvikling de siste 19 årene.

NSF-leder Sverresdatter Larsen trakk frem tre hovedgrep som var avgjørende:

1: Revidering av frontfagsmodellen, med løsninger for lønnsnivå og lønnsutvikling som var til beste for symbiosen privat og offentlig næringsliv. Samtidig ble det en tariff-festing av 3. hver helg.

2: Bedre oppgaveløsning, sykepleierledet team i kommunene og investeringsløft i infrastruktur og teknologiske verktøy.

3: En kommisjon for menneskeverd i helsetjenestene, som ser på tjenestene som helhet med teknologiske virkemidler og nye tjenesteformer.

I den påfølgende debatten ble forbundslederen spurt om hvordan vi skal klare å få nok folk og kompetanse til helsesektoren.

- Vi rekrutterer godt til helseutdanningene, men vi må klare å beholde de folkene. Vi trenger å rekruttere folk til hele Norge, og sykepleiere og helsefagarbeidere er nøkkelpersonell for at folk skal kunne bo og drive næringsliv i hele landet. Vi trenger et investeringsløft som gjør at vi kan få tatt i bruk den teknologien vi har i dag, det kan frigi kapasitet til helsetjenestene. Vi må også klare å beholde den livsnødvendige kompetansen vi har i helsesektoren i dag, svarte hun.

Du kan se hele KLP Kommunekonferansen her (under avsnittet Bodø). Delen med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er fra 1:07:30.