Jordmor og helsesykepleier utnevnt til nytt abortutvalg

Astrid Grydeland Ersvik og Kristin Holanger Bodenstein

Helsesykepleier Astrid Grydeland Ersvik (t.v) og jordmor Kristin Holanger Bodenstein er utnevnt til regjeringens abortutvalg.

I dag utnevnte Regjeringen det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølging av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemder. Jordmor Kristin Holanger Bodensten og helsesykepleier Astrid Grydeland Ersvik er blant de 13 personene i utvalget.

- Gratulerer Kristin Holanger Bodenstein og Astrid Grydeland Ersvik med plass i regjeringsoppnevnt utvalg om svangerskapsavbrudd. Riktige personer på etisk og faglig utfordrende sak, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

- Jeg er snar å reagere når sykepleiere ikke er inkludert i utvalg der vi burde ha vært, som Koronakommisjon 1, 2, og 3 samt Tvangsutvalget - men da skal jeg også være snar å rose regjeringen og Ingvild Kjerkol når vi blir hørt. Lykke til alle sammen med viktig arbeid! utaler Larsen.

Kristin Holanger Bodenstein er jordmor og er for tiden frikjøpt fra stillingen som enhetsleder på Svangerskap og barsel ved Kvinneklinikken OUS for å være i vervet som nestleder for Jordmorforbundet NSF. Tidligere har hun jobbet som jordmor på føden, OUS. Hun har også erfaring som tillitsvalgt, både plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt.

-Jeg er glad for å bli utnevnt til medlem i utvalget for svangerskapsavbrudd, men det er også med en viss ærefrykt. Det er viktig at det er en jordmor med i dette viktige arbeidet. Jeg ser fram til å sette i gang, sier jordmor Kristin Holanger Bodenstein til oss.

Astrid Grydeland Ersvik er helsesykepleier, og jobber som seniorrådgiver i fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund. Hun har lang erfaring i å møte og veilede abortsøkende gjennom sin jobb som helsesykepleier på helsestasjon for ungdom. Som seniorrådgiver i NSF har hun jobbet fagpolitisk med tematikken, blant annet ved å utarbeide høringssvar på vegne av NSF.

-Dette blir et utfordrende og spennende arbeid, sier Astrid G. Ersvik, og fortsetter: Det er fint at utvalget faglig sett er bredt sammensatt. Tverrfaglighet er en styrke når vi skal diskutere spørsmål rundt abort.

Regjeringen har besluttet følgende mandat for utvalget:

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.