Kvinnedagen landet rundt

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Symbolsk som kampdag har kvinnedagen stor betydning. Likevel er det en annen dag som er mer avgjørende for landets kvinner, nemlig arbeidsdagen. Hver dag er en arbeidsdag. I alle fall i sykepleieryrket, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i et innlegg i Sykepleien der hun framhever arbeidshelse.

Jeg ble aldri oppdratt til å gå i rosa kjole

Ida Høiby Ida, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Innlandet skriver i en kronikk i Hamar Arbeiderblad om at en sykepleier jobber i et omsorgsyrke med gode møter med pasienter og pårørende. Nære møter med mennesker i sårbare situasjoner.

Noen ganger er situasjonene vonde, håpløse, og uløselig. I en arbeidshverdag der oppgavene er mange, og tiden er knapp er det belastende å stå i uløselige situasjoner over tid.

Ida Høiby, fylkesleder i NSF, Innlandet.
Ida Høiby, fylkesleder i NSF, Innlandet.

Krevende fysisk og psykisk arbeidsliv gir en høy belastning over tid. Slitasjen gir muskel og skjellet plager, søvnvansker og psykiske plager. De er godt kjent, men allikevel kun et altfor høyt tall i en sykefraværs statistikk.

Kvinners helse må prioriteres

Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal har tatt tak i kvinnehelseutvalgets rapport, og skriver i Tidens Krav:

Trine Bruseth Sevaldsen
Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal.

Kvinnehelseutvalget la fram sin rapport i forrige uke. Av de 75 tiltakene som anbefales vil vi trekke fram det som omhandler å sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels- og barseloppfølging uavhengig av bosted. Tiltaket er foreslått budsjettert med 150 millioner kroner.

7 gode grunner til at vi fortsatt trenger kvinnedagen

Lena Røsæg Olsen
Lena Røsæg Olsen, fylkesleder i NSF, Troms og Finnmark.

Lena Røsæg Olsen i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark, skriver i Harstad Tidende at kvinnehelseutvalget la nylig fram sin rapport om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Du skal ikke lese mye her før du ser at vi er langt fra et likestilt samfunn. I anledning kvinnedagen vil jeg gi deg noen grunner for at markering av denne dagen fortsatt er høyaktuell.

Får kvinner for ofte utdelt Svarteper?

Rannveig Prins Andøl, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Trøndelag, skriver i Trønderdebatt om det tredje skiftet.

Ikke alle har hørt om det tredje skiftet, men det kan sammenlignes med å være toppsjef i familiens AS. Du tenker, planlegger, lager systemer, leder, veileder og kontrollerer for hele familiens logistikk.

Det kan eksemplifiseres med å være den som kontrollerer om barnas klær holder denne sesongen, eller om de har vokst fra ski og superundertøy. Den som gjør det tredje skiftet følger med på alle beskjeder og oppgaver fra barnehage og skole – og fra hjemmesykepleien.

Rannveig Prins Andøl
Rannveig Prins Andøl, nestleder i NSF Trøndelag.

Hva er kronekursen på en kvinne?

Aud H. Riise, fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland spør retorisk i Haugesunds avis:

målt opp mot kronekursen på en mann? Har de lik verdi? Eller er det slik at vi har et samfunn der lover og regler historisk sett tar utgangspunkt i hvordan menn lever sine liv, og ikke minst sine arbeidsliv? Dessverre viser vi som samfunn at kvinner har en lavere verdi enn menn.

Aud H. Riise
Aud H. Riise, fylkesleder i NSF, Rogaland.

Kvinnedagen er fortsatt viktig

Linda Lavik, fylkesleder i NSF, Viken skriver i Laagendalsposten at Norge har høy grad av sysselsetting av kvinner sammenliknet med andre land i Europa.

Arbeid er derfor en viktig del av det som påvirker kvinner og kvinners helse. Likevel blir fortsatt ikke kvinners utfordringer i arbeidslivet tilstrekkelig anerkjent som noe som påvirker helsen.

Linda Lavik
Linda Lavik, fylkesleder i NSF Viken.

Det er kanskje enda viktigere å markere kvinnedagen i år, og i årene fremover

Belastningen i helsetjenesten må reduseres slik at sykepleiere og helsefagarbeidere kan stå i hel stilling og blir i tjenesten frem til pensjonistalder, skriver Reidun Stavland, fylkesleder i NSF Vestland i Hardanger Folkeblad.

Reidun Stavland
Reidun Stavland, fylkesleder NSF Vestland.