Kvinnehelse på kvinnedagen

Ragnhild Lied og Hanne Charlotte Schjelderup

Unio-leder Ragnhild Lied (t.v.) og leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup

– Ansatte i helsevesenet rangerer sykdommer som typisk rammer menn høyere enn sykdommer som typisk rammer kvinner. Sykdommer som rammer menn blir også høyere prioritert i helsevesenet, noe som gjør at kvinnesykdommer ikke får den nødvendige støtten, forskningen og finansieringen som vi trenger. Her er fødselsomsorgen et godt eksempel. Det kuttes i viktige kvinnehelseområder, i stedet for at det satses på fødselsomsorg og barseloppfølging, sa Schjelderup under frokostmøtet.

Lederen av Jordmorforbundet er Sykepleierforbundets og Unios representant i kvinnehelseutvalget, som nylig la fram sin rapport. Schjelderup oppsummerte slik:

  • Kvinnehelse har lav status. Det vises i forskning og finansielle ordninger i helsevesenet og hvordan kvinnehelse i for liten grad prioriteres i dagens helsevesen.
  • Det er manglende samordning på toppnivå av helsemyndighetene. Ingen departement eller direktorat har kvinnehelse som sitt mandat. Det er også manglende samordning i tjenestene, noe som særlig går ut over kvinner med sammensatte lidelser.
  • Kunnskapsbroen brister på mange steder. Selv om vi har kunnskap om at hjertelidelser rammer kvinner forskjellig fra menn, så når ikke dette fram. Det er også mangler i undervisningen om dette temaet.
  • Det er mange kvinnestemmer og fagpersoner som kjemper for styrket kvinnehelsetilbud, men de blir ikke hørt når de påpeker alvorlige mangler i helsetilbudet som særlig rammer kvinner.

Også leder av Unio, Ragnhild Lied tok til orde for mer fokus på kvinners helse:

– Kvinnehelseutvalget har minnet oss på den store forskjellen det er mellom kvinner og menn. Denne forskjellen er ikke bare biologisk. Kvinner og menn lever fortsatt forskjellige liv. Den store forskjellen mellom kvinner og menn må vi ta inn over oss og anerkjenne, sa Lied.