Lagmannsrettdommen til sykepleierne på Sykehuset Østfold blir stående

Sykepleiere ved Sykehuset Østfold

Sykepleierne Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Jensen og Agnethe Karlsen anket saken sin til Høyesterett. Foto: NSF

Dermed blir lagmannsrettens dom til de fire stående. Den ga oppreisningserstatning på 15 000 kroner til de fire. Parallelt med saken har tre av de fire fått full stilling ved sykehuset i Østfold, mens en har sluttet for å gå over i full stilling i kommunen.

– På mange måter har saken løst seg for de fire involverte. Det er likevel uheldig at Høyesterett ikke tar saken. Det ville bidratt til å avklare praktiske spørsmål for alle deltidsansatte som vil ha full stilling, sier advokat i Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod på vegne av sykepleierne.

De fire hadde alle fått medhold i at de hadde fortrinnsrett, og dermed rett til utvidet stilling. Nemnda hadde derfor konkludert med at ansettelsen av en ekstern søker var i strid med arbeidsgivers fortrinnsrett.

Selv etter at vedtakene ikke lenger kunne angripes, mente domstolen at arbeidsgiver kunne gjøre et valg som resulterte i at tre av vedtakene var uten virkning. Resultatet er at flere deltidsansatte må ta sakene sine til domstolen for å få heltid, sier Buflod.

Les mer om saken på sykepleien.no