Ledelse er nøkkelen

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen snakket engasjert på eHelse2024. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF.

Ehelsekonferansen 2024 er en arena der fagfolk innen helse og IT møtes. Sammen med helseledere, myndigheter, forskere, rådgivere og løsningsleverandører møtes og debatter de sentrale tema innen e-helse. Konferansen arrangeres av Den norske dataforening, Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og NorHIT.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, sammen med andre, snakket om «Hvordan vurderer aktørene rammevilkårene for å lykkes med det videre digitaliseringsarbeidet?».

Digitalisering krever førstelinjeledelse

– I Nasjonal helse- og samhandlingsplan sier regjeringen at den største utfordringen fremover er å klare å rekruttere og beholde personell. Men hvis vi ikke får til ledelse, førstelinjeledelsen i tjenestene våre, så får vi ikke til de gode målene med digitaliseringen. Da får vi ikke til å frigi kapasitet. Da får vi ikke til å rekruttere og beholde helt essensielt livsnødvendig kvalifisert helsepersonell, sa Sverresdatter Larsen til forsamlingen.

Viktigheten av å prioritere løsninger som vi vet virker

Hun poengterte også viktigheten av å ha prosjekter nedenfra og opp – prosjekter som kan synliggjøre situasjonen ute i tjenestene. Forbundslederen poengterte også viktigheten av å prioritere løsninger som vi vet virker.

– Det er noe med å kunne prioritere de løsningene vi vet virker, de pilotene som har hatt kjempegode resultater. Når man kan se fra både nasjonal og internasjonal forskning at det virker, da kan det ikke være så vanskelig å rulle det ut. Mange av disse løsningene ligger i sykepleiertjenesten, det har vi sett i andre land, men det har ikke hatt prioritet i Norge. Vi må se på disse eksemplene som kan frigi kapasitet, understreket Lill Sverresdatter Larsen.