– Lederskap er avgjørende for å løse oppdraget og ta vare på folka

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Lederkonferansen har lang tradisjon, og arrangeres for 33. gang av NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere, lokalgruppen Oppland. Denne gangen gikk konferansen av stabelen på Gjøvik.

Ledelse i krevende tider

Tema for årets konferanse er: «I krevende tider – trygge ledere med fag og ledelse i front – gir tillit?». Et tema som Sverresdatter Larsen er særlig opptatt av:

– Reelt lederskap i helsetjenesten er avgjørende for pasientens, men også for de ansattes sikkerhet. Lederskap er avgjørende for å løse oppdraget og ta vare på folka, sa hun.

Det handler om tillit

Forbundslederen brukte villmarks- og ekspedisjonsfarer Lars Monsen og TV-programmet «Med Monsen på villspor» som en ramme for sitt foredrag. Monsen som i programmet tar med seg kjendiser på tur i ukjent terreng– og som med sin kunnskap og kompetanse bidrar til at kjendisene har tillit til at Monsen kan lede dem trygt i mål.

– Det samme gjelder sykepleierne og helsepersonellet dere leder. De møter dere med en enorm tillit. Tillit til at dere har planlagt for det forutsigbare og uforutsigbare. Da er det viktig at dere som ledere har beslutningsmyndighet og rammevilkår som sikrer faglig ledelse.

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og Lillian Mistereggen
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og Lillian Mistereggen, leder av NSFs faggruppe for sykepleierledere - Oppland.

Lederspennet må reduseres

Flere av lederne i salen er utdannet sykepleiere, og jobber nå som ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. De har ansvaret for tjenester som driftes 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

Sverresdatter Larsen presiserte at på rammevilkårene for sykepleierlederne ikke er bærekraftig.

– Ryggsekken blir for tung. Sykepleierne leder komplekse avdelinger med median 93 ansatte i lederspenn. Det er avsindig! Norsk Sykepleierforbund skal arbeide for å redusere lederspennet for førstelinjeledere. Det er avgjørende for å rekruttere og beholde ledere, og for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Ledelse er et satsningsområde

Forbundslederen var tydelig at ledelse er et viktig satsningsområde for Norsk Sykepleierforbund.

– Vi må satse på lederne og synliggjøre den kompetansen dere har. For å få politikerne til å lytte må vi vise til statikk, analyser og vi må høre fra dere som nettopp er ledere: Hva trenger for dere å løse oppdraget og ta vare på folka?

Hun fikk med seg mange gode innspill og refleksjoner fra de i salen, både om rammevilkår, beslutningsmyndighet, mentorprogram og støttefunksjoner.