Lier blir ny forhandlingssjef i NSF

Curt A. Lier blir ny forhandlingssjef i Norsk Sykepleierforbund.

– Forhandlinger er en særdeles viktig del av NSFs fagforeningsarbeid. Som forbundsleder er jeg opptatt av å få på plass en leder med riktig kompetanse på jus, men også på interesse, fag- og samfunnspolitikk. Forhandlingssjefen skal lede og gjennomføre arbeid som skal forbedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, men også bidra til sykepleiernes utvikling og sykepleiens fremskritt. Curt Lier har en spennende profil som vi mener vil styrke NSF, og jeg gleder meg til framtidig samhandling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Jeg er svært fornøyd med at Curt har takket ja til stillingen som forhandlingssjef i NSF. Han tiltrer stillingen 1. juni, uttaler generalsekretær Olaug Flø Brekke. Han overtar stillingen etter Harald Jesnes som går av med pensjon.

Lier er i dag forhandlingsleder/advokat i NHO luftfart. Han er en erfaren leder og forhandler med kompetanse innenfor blant annet organisasjonsarbeid, arbeidsliv og tariff. Han er utdannet jurist med advokatbevilgning, har videreutdannelse i ledelse og organisasjonsutvikling og sjefskurs fra Forsvarets høgskole.

Tidligere yrkeskarriere omfatter bl.a. lederstillinger på ulike nivå i Oslo politidistrikt fra påtaleleder til seksjonssjef. Han var i 6 år leder av PEL/politijuristene – i 4 av disse årene også forhandlingsleder i Akademikerne stat, og han var i 6 år president i Norges Juristforbund. Han har også 2 år som advokat/partner i Barneadvokatene BA.