Lik tilgang til likeverdige helsetjenester

Lill Sverresdatter Larsen Ingvild Kjerkol Gro Lillebø

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og 2. nestleder Gro Lillebø (t.h.) møtte en lydhør helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (t.v.). Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF.

Norsk Sykepleierforbund og Helse- og omsorgsdepartementet har jevnlig kontaktmøter hvor de respektive toppledelsene møtes. Helse- og omsorgsministeren informerte om omstillingsarbeidet i Helse Nord, Helseplattformen, TØRN og andre aktuelle saker innen helseområdet på møtet torsdag.

- I dag snakket vi mye om hvordan vi kan forbedre partssamarbeidet. Vi tok opp viktigheten av ledelse knyttet til situasjoner lik den både Helse Nord og Helse Midt står i. Vi snakket også om hvordan vi kan rekruttere og beholde personell både i regionene Nord og Midt. Dette er utfordringer jeg opplever statsråden tar på alvor, sier Sverresdatter Larsen.

Forbundslederen understrekte overfor helse- og omsorgsministeren at befolkningens tilgang til spesialisthelsetjenesten og beredskap må ivaretas i nord. Samtidig har denne prosessen vært krevende for NSFs medlemmer og tillitsvalgte.

- Prinsippet om lik tilgang til likeverdige tjenester må også gjelde i nord, understrekte forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helseplattformen

Helse- og omsorgsminister Kjerkol understrekte på møtet at hun er opptatt av å klargjøre roller og ansvar når det kommer til journalsystemer og sikkerhet. Hun er også opptatt av at det er viktig å se fremgang.

Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol lyttet oppmerksomt på innspillene fra Norsk Sykepleierforbund. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF.

- Det var flere positive signaler å ta med seg fra dette møtet. Det er veldig positivt at de ønsker å samle resursene innen IT for å bedre Helseplattformen. Vi hører flere som uttrykker at belastningen på de ansatte begynner å bli stor. I tillegg opplever mange ekstra stress knyttet til redsel for å gjøre feil. Særlig gjelder dette systemet for legemiddelhåndtering. Daglig avverger sykepleiere at det skjer feil her. Det er godt å høre at også statsråden tar dette på alvor, sier Gro Lillebø, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

I tillegg til forbundsleder og 2. nestleder var også generalsekretær Rune Hallingstad en del av deltagerne fra NSF. Helse- og omsorgsdepartementet stilte med både statsråd og statssekretær.