Lill Sverresdatter Larsen er gjenvalgt for 4 nye år

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen er gjenvalgt for 4 nye år. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Lill Sverresdatter Larsen fra Troms ble først valgt som leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019. I dag ble hun gjenvalgt av NSFs landsmøte til fire nye år uten motkandidat.

En fullsatt landsmøtesal klappet inn Sverresdatter Larsen. Forbundslederen har vært opptatt av synlighet og gjennomslag i media, politikk og næringsliv.

– Vårt sykepleiefaglige perspektiv har betydning og relevans i alle arenaer hvor pasienter, pårørende, sykepleie, helsetjenester og dermed også samfunn diskuteres, sier Sverresdatter Larsen.

Verdens fineste yrke

– Jeg jobber hver dag med å fremvise sykepleie som verdens fineste yrke, men ikke minst verdien vårt virke har for pasient og helsetjenestene - men også for å muliggjøre næringsliv, bosetting, beredskap, sier Sverresdatter Larsen.

– Vi må sikre riktig lønn, rammevilkår og arbeidsforhold som beholder og rekrutterer livsnødvendig kompetanse. Det krever lederskap, fortsetter den nyvalgte forbundslederen.

Sykepleiefaglig ledelse skal få ekstra fokus

– For neste periode vil jeg vekte ledelse tungt. Førstelinjeledelse, strategiske sykepleielederposisjoner og faglig ledelse som reelt sett anerkjennes, er ufravikelige nøkler som kan låse opp dagens problemer knyttet til faglig forsvarlighet, ansvars- og oppgavedeling og fagmiljø.

Sykepleierne leder komplekse avdelinger med median 93 ansatte i lederspenn. De skal både administrere og drive endrings-, personal-, inspirasjons- og fagledelse.

– Lederspennet bør reduseres for å muliggjøre reell ledelse og dermed kunne oppnå mål som arbeidsgivere og politikere setter til helsetjenestene. Det er avgjørende med sykepleiefaglig ledelse – både for den enkelte ansatte, fagmiljøet og kvaliteten, mente Sverresdatter Larsen.

Hun lovet til stående applaus å fortsatt sette faget i front.

Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund - Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sammen med nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Ny ledertrio

I tillegg til Lill Sverresdatter Larsen som forbundsleder så ble Kai Øivind Brenden valgt til nestleder, og Gro Lillebø ble valgt til andre nestleder.

De utgjør dermed trioen som skal jobbe for de 130 000 medlemmene i Norsk Sykepleierforbund - for sykepleierne, sykepleiefaget og samfunnet.

Den nyvalgte ledertrioen takket alle landsmøtedelegatene for tilliten.

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund
Nyvalgt forbundsstyre i Norsk Sykepleierforbund. Fra venstre: nestleder Kai Øivind Brenden, 2. nestleder Gro Lillebø, medlem Jostein Storsæter, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, medlem Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, medlem Cecilie Woll Johansen, medlem Rolf-André Oxholm og medlem Kristine Katrud Ask. Kristin Holanger Bodenstein var ikke tilstede. Foto: Kristin Henriksen/NSF.

Forbundsstyret 2023-2027

Landsmøtet har også valgt medlemmer til forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund. Disse utgjør nå forbundsstyret for de neste fire årene:

 • Forbundsleder: Lill Sverresdatter Larsen
 • Nestleder: Kai Øivind Brenden
 • 2. nestleder: Gro Lillebø
 • Medlem: Cecilie Woll Johansen
 • Medlem: Jostein Storsæter
 • Medlem: Rolf-André Oxholm
 • Medlem: Kristine Katrud Ask
 • Medlem: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
 • Medlem: Kristin Holanger Bodenstein
 • 1. vara: Andreas Forwald

I forbundsstyret er også Sentralt fagforum og NSF Student representert, ved henholdsvis leder Ine Myren og studentleder Daniel Tørresvoll Stabu.

Leder i Rådet for sykepleieetikk har tale- og forslagsrett i forbundsstyret. Berit Liland er nyvalgt leder i Rådet for sykepleieetikk.

Varamedlemmer

 • 2. vara: Camilla Rørtveit
 • 3. vara: Heidi Smestad Hvaal
 • 4. vara: Siv Skarstein
 • 5. vara: Lene Gundersen Peersen
 • 6. vara: Stig Riise Pettersen