Løser ikke oppdraget og tar ikke vare på folka

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Kristin Henriksen / NSF

Det var hovedbudskapet fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund ved fremleggelsen av regjeringens helseberedskapsmelding i dag. Hun ber om et helseforlik med en tiltakspakke for å sikre kritisk bemanning i helsevesenet, og situasjonen i Helse Nord er særlig alvorlig.

– Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er den største gruppa i helsetjenesten og i vår beredskap. Den grunnmuren slår nå alvorlige sprekker. Godt utbygde helse- og omsorgstjenester er en forutsetning for å opprettholde bosetting og næringsliv, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere denne uken meldte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om fortsatt og vedvarende kritisk mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Alvorlig og kritikkverdig er ordene som ble brukt i 2019 fra Riksrevisjonen. Og det har ikke blitt noe bedre på disse fire årene, det har blitt verre fordi sykefraværet har økt.

– Den viktigste risikoen for helseberedskapen nevnes knapt. Riksrevisjonen har gitt klar beskjed. Nå må vi forvente at ting tas tak i, og vi trenger ikke en ny rekke med utvalg og rapporter. Vi må gå fra ord til handling, men i denne meldingen mangler til og med de viktige ordene om bemanningskrisen. Vi har ikke mer tid å miste, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Det er første gang en slik melding legges frem for Stortinget. Målet med meldingen er å gi politisk og strategisk retning for helseberedskapsarbeidet fremover, og ivareta og verne liv og helse.

– Helsesektoren er en avgjørende del av vår totalberedskap. Kollapser den kollapser alt, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte meldte nylig Kode Rød i forbindelse med situasjonen i Helse Nord og viste til at år med manglende evne, vilje og virkemidler til å beholde helsepersonell gjør at helseregionen nå sliter med å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til befolkningen.