Nå kan du melde deg på Sykepleierkongressen

Sykepleierkongressen

Kongressen arrangeres på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Tema for kongressen er sykepleiekraft.

Sett også av tirsdag 30. november, da tjuvstarter vi med prekonferanser innen ledelse, forskning, jordmortjenesten og psykisk helse og rus.

Både prekonferansene og Sykepleierkongressen arrangeres som «hybridarrangemenet». Det betyr at du kan delta både fysisk og digitalt. Grunnet fortsatte restriksjoner er det enn så lenge begrenset med plasser til fysisk deltagelse.

Foreløpig program for både prekonferansene og kongressen finner du her.

Les alt dere trenger om kongressen og meld dere på her!