Nasjonal helse- og samhandlingsplan er lagt frem

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / NSF.

I dag presenterte helseminister Ingvild Kjerkol Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

- Realiteten er at oppgavene blir mer sammensatte. Pasientene lever lengre og er mer skrøpelige. Det krever nærledelse og personell med økt kunnskap, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen mener likevel det er flere gode tiltak i planen.

- Satsing på fødsel- og barselomsorg, økt kompetanse hos fagarbeider og forbedret sykehusfinansiering er positivt. Mer tverrfaglige fastlegekontor, altså primærhelseteam, hvor flere personellgrupper bidrar med sin kompetanse, er også et skritt i riktig retning. Disse gjennomslagene har Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobbet for lenge, sier hun.

Hun er også positiv til mer ansvars- og oppgavedeling.

- Oppgavedeling må imidlertid ta utgangspunkt i pasientenes behov, ikke kun en yrkesgruppe slik regjeringen legger opp til, sier hun.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan rommer både sykehus og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tidligere utvalg som eksempelvis Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen skulle bli fulgt opp og konkretisert i denne stortingsmeldingen.

- Vi er glade for at statsminister Støre har understreket at Norge i fremtiden må bruke mer ressurser på forsvar og helse. Svaret er helsepersonell og ledere med økt kompetanse, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Ingvild Kjerkol
I dag presenterte helseminister Ingvild Kjerkol Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Foto: Tore Bollingmo / NSF.

Helseministeren presenterte Stortingsmeldingen på Lovisenberg Diakonale sykehus. På forhånd hadde regjeringen sagt at sentrale tema i Nasjonal helse og samhandlingsplan skulle være samhandling, gode pasientforløp og likeverdige helsetjenester i hele landet.

- Hver gang vi har adressert utfordringer de siste to åra så har regjeringa henvist til denne planen. Men krisen i helsetjenestene blir ikke løst uten at regjeringa gjør reelle tiltak for å beholde, rekruttere og mobilisere sykepleiere og annet helsepersonell. Alle mål som foreslås i denne planen, avhenger av nok personell med både generell og spesialisert kompetanse, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

NSF ser det som svært positivt med videreføring av arbeidet med å etablere offentlig spesialistgodkjenninger for anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere (ABIOK), jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Det er svært viktig å styrke innsatsen overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Norsk Sykepleierforbund er svært fornøyd med flere gjennomslag i Nasjonal Helse og Samhandlingsplan for jordmødre og jordmortjenesten. Blant annet kombinerte stillinger, digitalt helsekort for gravide, at fødetilbudene består og finansieringen.

Lill Sverresdatter Larsen og Ingvild Kjerkol
Ingvild Kjekorl og Lill Sverresdatter Larsen med Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Foto: Tore Bollingmo / NSF.