Nordisk sykepleiersamarbeid feirer 100 år

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Feiringen skulle vi egentlig gjort i Danmark denne uken, men vi kommer tilbake til det når situasjonen med korona er mer oversiktlig.

Det nordiske samarbeidsorganet SSN ble i 1920 stiftet av 1000 nordiske sykepleiere. SSN representerer over 340.000 nordiske sykepleiere, og består av nasjonale sykepleierforbund fra Norge, Sverige, Island, Finland, Færøyene og Danmark.

I alle hundre år har formålet vært å styrke det nordiske samarbeidet og i felleskap sikre en god utdanning med høy faglig kvalitet, og å samarbeide for bedre arbeidsvilkår for Nordens sykepleiere, slik at de kan spille en aktiv rolle i utformingen av helsevesenet.

I anledning jubileet har vi gitt ut et digitalt magasin på norsk. Artiklene er fra hele Norden og gir et innblikk i det enorme mangfoldet sykepleiefaget utgjør både for oss sykepleiere og for samfunnet.

Vi har nådd langt når det gjelder utdanning, forskning og utvikling av helsesektoren i alle våre land. Et fellestrekk for alle landene er stoltheten over faget og hvordan det har utviklet seg – men dessverre mangler det ennå mye på lønns- og arbeidsvilkår.

Sykepleierne som samlet seg for 100 år siden begrunnet det med «der er en uendelig styrkefølelse i dette, at vi er en samlet stand, der stræber efter de samme mål». Det samme gjelder fortsatt. Norsk Sykepleierforbund er det største av de seks nasjonale forbundene i dag, og det er sagt om SSN at alle Nordens sykepleierforbund har hatt og har en betydelig innflytelse på grunn av sin gode evne til å organisere seg på nasjonalt og nordisk nivå.

Vi vil holde fast i det viktige samarbeidet for å lære av hverandre, og benytter igjen anledningen til å gratulere alle nordiske sykepleiere med 100-årsdagen.

God lesning!