Norge mangler nesten 7000 sykepleiere

NAV har i dag publisert sin årlige bedriftsundersøkelse der de ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året.

Tallene viser at sykepleiermangelen har nådd rekordhøyder det siste året. Økningen er på 1 800 sykepleiere og spesialsykepleiere, en økning på hele 35 prosent i den alvorlige sykepleiermangelen landet står oppe i.

Årets undersøkelse estimerer en mangel på 5350 sykepleiere og 1600 spesialsykepleiere og jordmødre.

NAVs bedriftsundersøkelse

Siden 2015 har NAVs bedriftsundersøkelse vist en stor økning i mangelen på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre - fra 2600 til 6950 i dag.

- 6950 med livsnødvendig kompetanse mangler i dag, og Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle 28 000 i 2035. Skal vi redde helse- og omsorgstjenesten må myndighetene sørge for at sykepleieryrket blir et yrke til å leve av og med. Det er komplekst, men lønna må opp og belastningen må ned, slik at sykepleiere kan bli i yrket, sier Lill Sverresdatter Larsen.

- Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre som Riksrevisjonen i 2019. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Det fører til menneskelig lidelse, og er samfunnsøkonomisk uheldig. Kommuner og helseforetak samlet bruker mellom 1,5 og 2 milliarder kroner på sykepleiervikarer i året. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer, og tilgangen på dem er ikke lovende i årene fremover med tanke på global sykepleiermangel. Politikerne kan ikke abdisere fra sitt ansvar. Sykepleiermangelen som går ut over pasientsikkerhet og helsetjenestene som helhet er et politisk ansvar, sier Lill Sverresdatter Larsen.