Norsk Sykepleierforbund på Arendalsuka

Arendalsuka 2021

Stand

Norsk Sykepleierforbund har stand på på Sam Eydes plass 71 hele uka. På standen kan du snakke med representanter fra forbundet og våre faggrupper.
https://program.arendalsuka.no/event/stands/3290

Mandag 15.08

Hvordan kan intensivkapasiteten bli bedre?
Kl 14.00 - 15.00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19652
Arrangør: NSFLIS, faggruppen for intensivsykepleiere
Sted: Sørlandet sykehus Arendal
Fra NSF: Rolf Andre Oxholm og Signelill Møklegård Phil (HTV)

Hvordan kan et godt samarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær
Kl 14.30-15.25
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17950
Arrangør: KS
Sted: Lille Hotell
Fra NSF: Silje Naustvik

SOS for kvinners rettigheter - global likestilling i revers
Kl 17.00 - 17.45
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18936
Arrangør: FOKUS, NSF, LO m.fl.
Hvor: Clarion Hotel Tyholmen
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Tirsdag 16.08

På vakt for Norge – er vi rustet for neste krise? (NSF arrangerer)
Kl 08:30 – 09:30 (med frokost fra 08:00)
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17771
Arrangør: NSF
Hvor: Strand Cafe
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

FOU-lansering: Hvor arbeidsrelevant er sykepleierutdanningen?
Kl 08:00– 09:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17701
Arrangør: KS
Sted: Lille hotell
Fra NSF: Kai Øivind Brenden

Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?
Kl 09:30-10:30
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17704
Arrangør: KS
Sted: Lille hotell
Fra NSF: Silje Naustvik

Dagens Medisin: Tittel: Hva nå, Helse-Norge?
Kl 11:00-12:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17128
Arrangør: Arendalsuka, Dagens Medisin
Sted: Storsalen
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Trenger vi en ny e-helsestrategi?
Kl 14.00-14.50
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17297
Arrangør: EHIN
Sted: Bankgården, 4. etasje
Fra NSF: Silje Naustvik

Live and Let Die – en politisk stollek med livet som innsats (NSF arrangerer)
Kl 15:00 – 15:55
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17600
Arrangør: NSF og SPoR
Hvor: Strand cafe
Fra NSF: Kai Øivind Brenden og Espen Gade Rolland

Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren – mulig å løse?
Kl 16:15-17:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17705
Arrangør: KS og Spekter
Hvor: Lille Hotell
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjenesten?
Kl 16:30 - 17:30
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17260
Arrangør: Erfaringssentrum, Napha, SPoR m.fl.
Hvor: Torvscenen
Fra NSF: Espen Gade Rolland

Intensivkapasitet igjen – skjer det noe snart? (NSF arrangerer)
Kl: 17:00 – 18:00
https://program.arendalsuka.no/event/view/17834
Arrangør: NSF
Hvor: Strand cafe
Fra NSF: Silje Naustvik og Paula Lykke

Onsdag 17.08

Er utdanningene i stand til å møte behovene i samfunnet?
Kl 08:30 - 10:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19308
Arrangør: OsloMet og Høyskolen Kristiania
Sted: Rederikontoret
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

"Hadde jeg bare visst dette før" - menopause & empowerment
Kl 09.00 - 09.45
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18422
Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Jordmorforbundet NSF
Sted: Eureka kompetanse, Kursrom 1
Fra NSF: Anita Silden Prante

Demens: mens vi venter på kuren
Kl 10:00 - 11:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17503
Arrangør: Abilia
Sted: Symposium
Fra NSF: Silje Naustvik

Demensvennlig sykehus eller risikofaktor for demens?
Kl 12:00 – 13:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17824
Arrangør: Nasjonalforeningen for folkehelsa og norsk forening for geriatri
Sted: Arendal Bibliotek
Fra NSF: Kai Øivind Brenden

Folk i nord, hvor mange trenger vi?
Kl 14:00 – 15:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18808
Arrangør: Nordområdepartnerskapet
Sted: Lavvoen
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre?
Kl 15:00 – 16:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17846
Sted: Castelle
Arrangør: Atea
Fra NSF: Silje Naustvik

NPM vs. Tillitsreform
Kl 16:00 – 17:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17401
Arrangør: Sørlandet Sykehus
Sted: Barrique øl og vinstue
Fra NSF: Silje Naustvik

Stormøte med kvinnetoppene i offentlig sektor - hvorfor taper kvinnene i arbeidslivet?
Kl 19:00 – 20:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18504
Sted: Madame Reiersen
Arrangør: Delta
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Torsdag 18.08

Vold og trusler er en økende utfordring i arbeidslivet – hvorfor skjer det – hva kan vi gjøre med det?
Kl 10:00 - 11:30
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17884
Sted: Strand cafe
Arrangør: Unio
Fra NSF: Kai Øivind Brenden

Vi må samhandle for å knekke implementeringskoden for velferdsteknologi
Kl 11:00 – 12:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18632
Sted: Eureka Kompetansesenter
Arrangør: SensCom, DignaCare
Fra NSF: Silje Naustvik

Sammen om løsningene
Kl 11:00 - 12:30
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18692

Sted: Mør biffhus
Arrangør: NHO
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Frontfaget - finnes det et bedre alternativ?
Kl 14:00 – 15:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18718
Arrangør: LO
Sted: Tyholmen hotell, restauranten
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor? Faglig, bemanningsmessig, profesjonsmessig
Kl 16:00 – 17:00
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17880
Arrangør: Unio
Sted: Strand Café
Fra NSF: Kai Øivind

Se også unio.no for Unio sine arrangementer på Arendalsuka.