Norsk sykepleierforbund sitt innspill til ny stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

Illustrasjon utdannelse


Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre har sentrale roller og funksjoner i alle deler av den akuttmedisinske kjeden. De har også en sentral rolle som fagpersoner og ledere innenfor ulike døgnkontinuerlige tjenester og beredskap i kommunene. Deres erfaring og kompetanse er avgjørende for at disse tjenestene skal ha nødvendig kapasitet, tilgjengelighet og kvalitet. Les NSFs innspill her.