Norsk Sykepleierforbund støtter SAS-pilotene

Kai Øivind Brenden

Alle fagforeninger har til oppgave å kjempe for medlemmenes rettigheter og jobbsikkerhet, og særlig viktig er dette i en situasjon hvor lønns- og arbeidsvilkår står på spill. Streik et virkemiddel som lovlig kan benyttes.

– Det er ikke akseptabelt at virksomheter forsøker å organisere seg bort fra ansattes fremforhandlede lønns- og arbeidsvilkår, det vil sette hele den nordiske modellen under press, understreker Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Fundamentet for den nordiske modellen er høy organisasjonsgrad og tariffavtaler som på en god måte rammer inn og trygger ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Samarbeid med de tillitsvalgte er nøkkelen for å finne frem til gode løsninger, også når utfordringene er spesielt krevende.

Vi håper partene raskt kommer tilbake til forhandlingsbordet og at SAS-ledelsen erkjenner verdien av et trygt og forsvarlig arbeidsliv, som bygger på partssamarbeid og tariffavtaler.