NSF ønsker bedre vaksineberedskap

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Vaksineringen mot Covid -19 er godt i gang i befolkningen. Allerede meldes det om logistiske utfordringer knyttet til manglende oppmøte og forsinkelser. Kommunene har laget egne og svært forskjellige rutiner for innkalling og her er det behov for standardiserte løsninger, blant annet knyttet til informasjonsmateriell og innkallingsløsning (sms, brev, oppringing, etc.) og bekreftelsesløsning.

– Vi i Norsk Sykepleierforbund mener innkallingene må tilpasses de ulike aldersgruppene i målgruppen, sa Sverresdatter Larsen under møtet. Digital løsning bør være hovedregelen, men for den delen av befolkningen som ikke kan nyttiggjøre seg digitale verktøy, må det gis alternativ, sa hun.
Helsedirektoratet jobber med å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå – digital behandlings- og egenbehandlingsplan.

– Dette er et prosjekt som vi har vært involvert i og hvor vi har påpekt at dette ikke må bli nok et registreringskrav til sykepleierne, og at dataene som registres dagens journalsystem må kunne benyttes i en digital behandlings- og egenbehandlingsplan, sa Sverresdatter Larsen.