NSFs Naustvik inn i utvalg for kvinners arbeidshelse

Silje Naustvik

Foto: Sunniva T. Gaski

En tredjedel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben.


- Jeg er veldig glad for at dette viktige arbeidet kommer i gang. Vi vet at kvinners arbeidshelse er et tema som ikke har fått nok oppmerksomhet tidligere, sier Silje Naustvik.


Kvinner har høyere sykefravær enn menn


Sykefraværet økte i 2023. Sykefraværet for kvinner er på 8,8 prosent, mot 5,4 prosent hos menn. Fravær kan henge sammen med at mange kvinner utsettes for mer dobbeltarbeid, med mengden oppgaver på hjemmebane. Noen yrkesgrupper er mer utsatt for jobbrelaterte plager og sykdommer.

- Jeg håper utvalget vil bidra med mer kunnskap, men ikke minst forslag til konkrete tiltak som kan være med å løse noen av de utfordringene kvinner møter i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Jeg gleder meg til å bidra med min erfaring og kompetanse inn i utvalget for kvinners arbeidshelse, sier Naustvik.

Utvalget skal særlig se på løsninger for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Det inkluderer å fremme god arbeidshelse blant kvinner i ulike yrker og næringer.

Forebygging og utvikling

- Folk skal ha det bra på jobb! Jobben har stor betydning for helse, trivsel i hverdagen, og deltagelse i arbeidslivet. Derfor har vi mye å hente på forebygging og utvikling i kvinners arbeidsmiljø. Målet med den nye kunnskapen er at flere har gode arbeidsforhold, og færre faller utenfor arbeidslivet i perioder eller for godt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet i en pressemelding fra Regjeringen.

Tonje Brenna
Foto: Ilja C. Hendel

Oppnevning i statsråd 08.mars 2024, utvalg om kvinners arbeidshelse:

Leder:
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad

Medlemmer:
Sykepleier Silje Naustvik, Hamar
Forskningssjef Andreas Holterman, København
Professor Marit Christensen, Trondheim
Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand
Overlege Yogindra Subhash Samant, Stjørdal
Professor Kari Ingstad, Stjørdal
Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen
Gruppeleder Håkon Andre Johannessen, Oslo
Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo
Avdelingsleder Hege Herø, Oslo
Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo
Advokat Eirik Hognestad, Oslo
Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo
Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum
Fagsjef Sandra Marie Gripsgård Herlung, Oslo

Utvalgets rapport skal foreligge innen 1. april 2025.