Ny forhandlingssjef i NSF

Kari Tangen

Hun overtar stillingen etter Curt A. Lier som har sagt opp.

Fakta om Kari:
Kari Tangen er i dag assisterende forhandlingssjef. Hun er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har i tillegg kurs for klasseassistenter fra Dale Carnegie Training, personaladministrasjon fra BI og grunnkurs i coaching fra HR Norge. Har også tatt prosesslederstudiet til Lent.

Som nyutdannet statsviter ble hun tilsatt som konsulent i lønnsavdelingen i forbruker- og administrasjonsdepartementet, senere arbeidsgiveravdelingen i administrasjonsdepartementet. Hun ble etter hvert rådgiver og arbeidet både i juridisk avdeling og i utviklingsseksjonen. I perioden 1992- 1997 jobbet hun som forhandlingskonsulent i forhandlingsavdelingen i Akademikernes Fellesorganisasjon før hun i mars 1997 ble tilsatt som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i NSF. Fra mai 2001 har hun vært assisterende forhandlingssjef her.

Tangen har i to litt lengre perioder vært konstituert som forhandlingssjef i forhandlingssjefens fravær, 7 måneder i 2007 og 5 måneder i 2012.