To nye æresmedlemskap utdelt

Lill Sverresdatter Larsen deler ut æresmedlemskap til Marit Kirkevold.

For første gang siden 2016 har forbundet valgt å utnevne æresmedlemmer. Kari Martinsen og Marit Kirkevold går inn i rekken som det tolvte og trettende æresmedlemmet i NSF sin 108 år gamle historie.

Forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen delte først ut prisen til Kari Martinsen i Bergen.

− Det er du med dine historiske perspektiv og dine egne arbeid. Arbeid hvor du knytter omsorg for syke, svake og sårbare personer til vitenskapelig og filosofisk fordypning. Det er det som gjør deg til en av Nordens ledende omsorgstenkere, sa forbundslederen i utdelingen til Kari Martinsen.

Det nye æresmedlemmet talte også i sin takketale om omsorg i sykepleie. Hun trakk frem Florence Nightingales perspektiv i sine egne tanker om sykepleieryrket og NSF sin rolle i tiden fremover. Hun avsluttet med å sitere «Til Ungdommen» av Nordahl Grieg.

«Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen!»

Lill Sverresdatter Larsen deler ut æresmedlemskap til Kari Martinsen.

Tilbake i hovedstaden ble æresmedlemskap nummer tretten utdelt til Marit Kirkevold.

− Du evner å binde sammen teori og praksis på en sånn måte som sykepleierne forstår. Både gjennom bøkene dine, men også som foreleser. Du krever noe av lytterne og leserne dine, men så gir du mengder tilbake, sa Lill Sverresdatter Larsen til det ferske æresmedlemmet.

− Jeg hadde ikke vært her i dag om det ikke var for NFS sin støtte. Jeg mottok i 1987, tror jeg det var, ett av de første doktorgradstipendene fra Norsk Sykepleierforbund, fortalte Kirkevold.

Lill Sverresdatter Larsen deler ut æresmedlemskap til Marit Kirkevold.