Nytt styre i ICN valgt

Kai Øivind Brenden, Lill Sverresdatter Larsen, Anita Rabben Asbjørnsen

Kai Øivind Brenden (nestleder NSF), Lill Sverresdatter Larsen (forbundsleder NSF) og Anita Rabben Asbjørnsen (spesialrådgiver NSF)

Akkurat nå avholder den internasjonale sykepleierorganisasjonen International Council of Nurses (ICN) sitt representantskapsmøte ICN CNR (Council of National Representatives).

Den norske delegasjonen fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) består av forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Kai Øivind Brenden og spesialrådgiver Anita Asbjørnsen, og ledes av Sverresdatter Larsen.

Sykepleierorganisasjoner fra 130 land er i dag medlem av ICN, og representerer til sammen over 27 millioner sykepleiere verden over.

De siste fire år har ICNs styre har vært en pådriver for styrket sykepleierdeltakelse i den globale politikkutvikling. Dette har vært særlig viktig under COVID-19 pandemien. ICN har kjempet for beskyttelsesutstyr og vaksiner for sykepleiere på frontlinjen av pandemien. ICN har brakt sykepleiernes historier til verden gjennom media og synliggjort sykepleierne som har fått infeksjon og som har mistet livet under pandemien.

Spennende valg

På ICN CNR avgjøres både strategier og politikk for ICN framover. I tillegg gjøres det valg av hvem som skal sitte i ICN sitt Board of Directors, altså det øverste, styrende organ mellom representantskapsmøtene.

Valgene er noe av det mest spennende denne gang. Til ledervervet var det to lederkandidater: Pamela Cipriano fra USA og Thembeka Gwagma fra Sør-Afrika. Begge to godt kvalifiserte kandidater. Pamela Capriano, som var NSF sin favorittkandidat, ble valgt.

- Det er gledelig at Pamela Cipriano ble valgt, mener Lill Sverresdatter Larasen, forbundsleder i NSF. Hun fortsetter: - Hun har de siste fire år vært visepresident i ICN og er derfor godt kjent med hva som kreves i stillingen. I tillegg til at hun er professor og dekan i sykepleie ved University of Virginia, har hun ledererfaring fra både regional og globalt nivå innen helsepolitikk.

NSF foreslo en kandidat til styret/Board of Directors, tidligere nestleder i NSF, Karen Bjøro. Hun har allerede hatt dette vervet i en periode og ble gjenvalgt.

- Jeg er takknemlig for tilliten fra sykepleiere over hele verden som stemte på meg. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet for i ICN, som er sykepleiernes globale stemme, sier Karen Bjøro.

Anita, Karen og Olaug
Karen Bjøro (i midten), tidligere nestleder i NSF. Nå gjenvalgt som styremedlem i ICN. Her på ICN CNR i 2017 sammen med Anita Rabben Asbjørnsen (t.v) og Olaug Brekke, generalsekretær i NSF

Som leder av ICN sin medlemskomitee har Bjøro i foregående periode jobbet med å styrke ICN sine medlemsorganisasjoner. Nå har ICN CNR vedtatt å nedsette et utvalg som skal vurdere medlemsmodell og kontingentnivå. Dette er viktig for å kunne beholde og styrke medlemmer og sikre rekruttering av nye medlemmer til ICN. Flere organisasjoner tok ordet i møtet og fortalte om en økonomisk utfordrende virkelighet, både for egen sykepleierorganisasjon og for egne medlemmer. Flere steder har sykepleiere måtte betale for sitt eget beskyttelsesutstyr med sin egen, beskjedne lønn. Dette illustrerer viktigheten av å styrke organisasjonene.

- I kommende periode vil jeg fortsatte dette arbeidet. ICN er partner med Verdens helseorganisasjon og sammen vil vi arbeide for implementering av den globale strategien for styrket sykepleie og jordmorfag, sier Karen Bjøro.

Det er også gledelig for NSF at Andre Gitembagara for sykepleierorganisasjonen i Rwanda, som NSF har et samarbeidsprosjekt med, ble valgt inn i styret.

-Jeg vil få takke for den fantastiske jobben som avtroppende ICN president Annette Kennedy fra Irland har gjort for ICN, både før og under pandemien. Takk for den store innsatsen hun har lagt inn i en ubetalt fulltidsstilling for ICN, sykepleie og alle verdens sykepleiere, avslutter Sverresdatter Larsen.