Oppstart for lønnsforhandlinger i sykehusene

Spekters direktør Anne Kari Bratten og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF sammen med Spekters direktør Anne Kari Bratten ved oppstart i dagens A2-forhandlinger.

– Jeg er stolt over sykepleierne, og det vet jeg arbeidsgivere som dere også er. Dere er heldige som har slike folk i rekkene deres. Det er store rekrutteringsproblemer innenfor helsetjenestene. Dere kjenner Riksrevisjonens rapport der konklusjonene er klare. Det mangler sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre – også i sykehus - og det er ikke gjort nok for å beholde og rekruttere disse, sa Larsen.
På andre siden av bordet møtte hun en forhandlingsdelegasjon ledet av Spekter-direktør Anne Kari Bratten som startet med å på vegne av sine medlemsorganisasjoner berømmet sykepleiernes innsats under pandemien, men som likevel tydeliggjorde hvor viktig frontfagets ramme er også i dette året.
Forhandlingene vil pågå utover dagen og eventuelt kvelden.