Pandemiens konsekvenser krever strakstiltak

– Folk er redde for seg og sine. Ansatte er redde for å opptre som "bøddel" på sykehjem. Likevel lyser arbeidsgivere konsekvent ut halvparten av stillingene til sykepleiere og helsefagarbeidere som deltidsstillinger. Det gjør at ansatte MÅ arbeide på flere institusjoner for å ha ei lønn å leve av.
FHI og Helsedirektoratet anbefaler færrest mulig arbeidssteder for å redusere smitte. NSF har bedt arbeidsgivere og myndighet om hjelp til å sikre at helsepersonell får økt sine stillingsprosenter - men det er øredøvende stille.
I løpet av pandemien viser våre undersøkelser at kun 2 av 10 sykepleiere har fått tilbud om økt stillingsprosent. De andre arbeidsgiverne fortsetter som før, med for få folk på jobb, for lite kompetanse og store deler av staben i deltidsstillinger. Risiko for pasient og for ansatt.
– Uttalelser som at det er "vanlig" og ikke "forbudt " for ansatte å ha flere arbeidssteder er hårreisende. Det er ikke de ansattes som skal pålegges skyld og ansvar her, det er arbeidsgiver som ikke gjør det de kan for å sikre pasienter og ansatte.