Reiser ikke med Wizz Air

– Samhold og solidaritet er viktige prinsipper for fagbevegelsen og Norsk Sykepleierforbund. Da er det ikke aktuelt for oss å støtte opp om et selskap som fra starten av sier at de ikke ønsker fagforeninger velkommen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi er opptatt av et seriøst arbeidsliv. Tariffavtaler og et organisert arbeidsliv er en bærebjelke i den norske modellen. Det handler om fundamentale rettigheter for arbeidstakerne. Alle seriøse arbeidsgivere ønsker fagforeninger velkommen. Den norske modellen har tjent oss alle godt. Et godt samarbeid med fagforeningene styrker virksomhetene, sier Larsen.

Hun er glad for at også andre deler av fagbevegelsen har inntatt samme standpunkt mot det nye selskapet. Det ungarske selskapet som nå etablerer seg i Norge har gått åpent ut og markedsført seg som et selskap som ikke vil ha noe med det organiserte arbeidslivet å gjøre.

Wizz Air blir dermed ikke noe alternativ som kan velges i NSF sine reisesystemer etter policy-beslutningen som er tatt av forbundsleder og generalsekretær i fellesskap.